Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://sklep.alan.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.alan.pl
               
Definicje
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego za pośrednictwem strony www.alan.pl, dostępnej pod adresem www.sklep.alan.pl , jest Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 64, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejestrowego pod numerem KRS  0000131687, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5340017829, zwany dalej Sprzedawcą.
 1. Użytkownikiem jest każdy, kto zawarł ze Sprzedawca umowę o korzystanie ze sklepu przez założenie konta na stronie Sprzedawcy.
 1. Konto jest częścią witryny internetowej Sprzedawcy założonej i przyporządkowanej do użytkownika, gdzie po przeprowadzeniu procedury rejestracji można składać zamówienia na oferowany towar.
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zawiera ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy.
 2. Treści zamieszczone na stronie, w szczególności ceny produktów, nie są ofertą w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego, a powinny być rozumiane jako zaproszenie do składania zapytań ofertowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen aż do momentu zawarcia umowy z Użytkownikiem.
 4. Zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych wymiarów i mają charakter poglądowej informacji wizualnej.
 5. Do prawidłowego korzystania ze sklepu potrzebne jest posiadanie odpowiednio oprogramowanego sprzętu do współpracy z internetem.
 6. Podmiotem upoważnionym do korzystania ze sklepu jest Użytkownik, który założył konto, ewentualnie upoważnione przez niego osoby.
 7. Domniemuje się, że zamówienia złożone z konta danego Użytkownika pochodzą od niego.
 8. Konto zakładają osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i działające w imieniu własnym lub jako umocowani przedstawiciele osób prawnych.
 9. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto.
 10. Zakładając konto Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik ma dostęp do swoich danych, które podał przy zakładaniu konta i możliwość ich edycji.
 12. Do złożenia konta niezbędne jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych przynajmniej w stopniu niezbędnym do realizacji zamówień.
 13. Użytkownik w każdym czasie może żądać od sprzedawcy usunięcia swojego konta przez wysłanie informacji na adres mailowy info@alan.pl
Składanie zamówień
 1. Użytkownik może składać ze swojego konta zamówienia na towar umieszczony na stronie Sprzedawcy 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
 2. Sprzedawca zrealizuje zamówienie najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty złożenia, jeśli zamówione produkty znajdują się w magazynie sprzedawcy. Wysyłki paletowe realizowane są dzień później.
 3. Realizacja zamówienia polega na wystawieniu dokumentu sprzedaży i przekazaniu spakowanego towaru przewoźnikowi z dyspozycją dostarczenia na adres wskazany przez Użytkownika, bądź na wydaniu zamówionych produktów Użytkownikowi.
 4. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach i przewidywanym terminie realizacji.
 5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli błąd na stronie lub w systemie elektronicznym miał wpływ na cenę i inne warunki sprzedaży.
Płatność
 1. Płatności za zamówiony towar można realizować przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BNP Paribas nr 38 01750 0009 0000 0000 0097 4552 oraz za pośrednictwem systemu PayU.
 2. Dopuszczalna jest płatność gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru zamówionego towaru.
 3. Brak płatności uniemożliwia realizację zamówienia.
Cena
 1. Cena towaru widoczna na stronie nie uwzględnia kosztów transportu, które zależą od wagi i objętości przesyłki, a także od sposobu jej dostarczenia.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w ciągu 14 dni.
 3. Odstąpienie od umowy następuje przez wypełnienie stosownego formularza pobranego ze strony Sprzedawcy.
 Reklamacje
 1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres serwis@alan.pl .
 3. Reklamacje nie będą przyjmowane bez uprzedniego zgłoszenia.
 Zastrzeżenia prawne
 1. Wszystkie teksty zawarte na stronie objęte są prawem autorskim, a ich wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie do celów handlowych wymaga                uzyskania zgody Sprzedawcy.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących działalności sklepu, a nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  Kontakt

  Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.
  Jawczyce, ul. Poznańska 64
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Agnieszka Jarocka
  e-mail:agnieszka.jarocka@alan.pl
  tel. 22 722 35 01
  e-mail: info@alan.pl


  MiStral e-sklep PRO v. 2.34.30 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023